• galeria_header_5-002.jpg
  • galeria_header_4.jpg
  • maki-001.JPG
  • galeria_header_3.jpg
Wspierają nasze inicjatywy
  • sponsorzy-1.jpg
  • sponsorzy-2.jpg
  • sponsorzy-3.jpg
  • sponsorzy-4.jpg

Ważne telefony

Pogo. Energetyczne 991

Telekomunikacja 19393

ZBGKiM 32-230 32 63

(po godz. pracy 502 646 682)

Trochę historii

Nazwa naszej wsi

Miejsce może wiele powiedzieć na temat człowieka, dlatego też warto poznać je bliżej. Bojszów to wieś w województwie śląskim, należąca do gminy Rudziniec, położona 13 km na północny zachód od Gliwic. Nazwa Boyczow pojawia się po raz pierwszy w dokumentach 1447 roku. W zapisach z 1679 i 1687 roku w: J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diozese Breslau, t. I-IV, Breslau 1902-1908, s. 147 i 390, pojawia się taki sam zapis nazwy naszej miejscowości. Taką samą formę zapisu zawiera również dokument z 1743-46 roku. Znajduje się on w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Inaczej nazwa naszej miejscowości zapisana została w Extractus catastri. Jest to kopia dokumentu toszeckiego z 1759 roku, sporządzona w 1773 roku. Tu odnotowana została nazwa Boytzow. Kolejne formy zapisu tej nazwy prezentują się następująco:

- Boytzow, Boytschow– podaje spis miejscowości powiatu toszeckiego, w których właściciele płacili podatki, roczniki 1745-46,

- Boitscgow w dokumencie z 1797 roku,

- Boyczów z 1845 roku, - Boitschow z 1864-65 roku,

Boykow, Bothschitz, Boyczow, na Bogiczowie, Boitschow, Boyczów, Lerchenhag – wszystkie te nazwy odnajdujemy w kartotece Flurnamen Kart, zebrane bezpośrednio w terenie przez Niemców, które miały posłużyć do celów germanizacyjnych (materiał ten znajduje się w Wojewódzkim Archiwum Powiatowym w Opolu). W nowszych źródłach (z 1939 roku) odnajdujemy już nazwę Bojszów obok innych form. Natomiast po 1980 roku występuje już tylko nazwa Bojszów.

Skąd wzięła się nazwa naszej wsi?

Kazimierz Rymut, autor słownika Nazw miejscowych Polski podaje, że nazwa Bojszów pochodzi od nazwiska Bojec. Nazwisko to z czasem zostało zgermanizowane i było zapisywane jako Boitzow, Boitschow. Z czasem zaś przybrało formę Bojszów. Inna hipoteza głosi, że nazwa naszej miejscowości wywodzi się od nazwiska lub przezwiska Boik. Być może w dawnych czasach chłop o tym nazwisku osiedlił się w środku lasu i założył osadę. Jego potomkowie powiększali ją do wielkości wsi, którą na cześć przodka nazwali Boikov, okoliczny las zaś Boikiem. Są badacze, którzy twierdzą, że nasza wieś wzięła swą nazwę od słowa Bóg. Równie dobrze Bojszów może pochodzić od słowa boiskow, co oznacza plac boju lub plac bitwy.

Początki naszej wsi

W XIII wieku Piotr, pierwszy opat z Rud, zwrócił się do hrabiego Mrocco z Opola z prośbą, aby ten wyraził zgodę na sprowadzeniu kolonistów niemieckich na obszar, gdzie dziś leży Bojszów. W 1263 roku prośba ta została spełniona i wkrótce las Boycov zaludnił się „dobrymi kolonistami”, ludźmi prawymi i uczciwymi. Tak powstała wieś Bojszów. Nie sposób dziś ustalić, z jakiego powodu i w jakim konkretnie czasie sąsiadująca wieś Ladcza (Latscha) została połączona z Bojszowem i utworzyła jedną parafię Boitschow. Pewnym jest, że w 1598 roku była to już sprawa dokonana. Tak to losy dwu wsi: Bojszowa i Łączy splotły się i po dziś dzień tworzą jedną parafię.