• galeria_header_3.jpg
  • galeria_header_4.jpg
  • maki-001.JPG
  • galeria_header_5-002.jpg
Wspierają nasze inicjatywy
  • sponsorzy-1.jpg
  • sponsorzy-2.jpg
  • sponsorzy-3.jpg
  • sponsorzy-4.jpg

Ważne telefony

Pogo. Energetyczne 991

Telekomunikacja 19393

ZBGKiM 32-230 32 63

(po godz. pracy 502 646 682)

Festiwal 'Śląsko godka to nasz skarb!'

3 listopada 2015 roku grupa naszych znakomitych Artystek należących do Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Bojszowie pojechała do Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, aby wziąć udział w X Festiwalu Gwary Śląskiej. Jak wiadomo, z roku na rok ilość osób biorących udział w tym prestiżowym wydarzeniu rośnie. W tym sezonie nie mogło być inaczej, bowiem była to jubileuszowa edycja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej…

 

Informacja o odpadach wielkogabarytowych:

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

Odpady wielkogabarytowe można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do zbiorczego punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Gmina organizuje również odbiór odpadów wielkogabarytowych przez przedsiębiorcę, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.


Dożynki Sołeckie 2015

6 września 2015 r. mieszkańcy Bojszowa podziękowali Bogu za tegoroczne żniwa, organizując dożynki, czyli Święto Plonów. Główna część uroczystości rozpoczęła się o godz. 11:00 mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym, którą odprawił ks. proboszcz Józef Kaniut. Kazanie wygłosił ks. Janusz Czenczek, który gościnnie przybył do Bojszowa w tym ważnym dla nas dniu. Ks. Czenczek przypomniał zebranym sens słów pieśni „Boże z Twoich rąk żyjemy, lecz własnymi pracujemy”, zwracając uwagę na konieczność podziękowania za wszystkie łaski, które ludzie otrzymują z rąk Boga.

Więcej…

 

Dożynki Wiejskie 2015

Rada Sołecka wraz z Panią Sołtys serdecznie zapraszają na Dożynki Wiejskie w Bojszowie dnia 06.09.2015r.
Otwarcie Drogi

25 lipca 2015 r. odbyło się oficjalne zakończenie projektu „Szlak Europejski – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach, odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i nr 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa”, realizowanego przez Powiat Gliwicki a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Więcej…

 

Piknik Rodzinny 2015

20 czerwca 2015 r. dzięki staraniom Rady Sołeckiej Sołectwa Bojszów oraz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Bojszowie (głównych organizatorów oraz sponsorów) na boisku sportowym został zorganizowany „Piknik Rodzinny” dla mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Była to znakomita okazja, aby w miłej atmosferze spędzić sobotnie popołudnie oraz odpocząć od trudów dnia codziennego.

Więcej…

 

PODZIĘKOWANIA

Rada Sołecka Sołectwa Bojszów oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Bojszowie składają najserdeczniejsze podziękowania Sponsorom „Pikniku Rodzinnego”, czyli:

Firmie „KNOR”
Lucynie i Przemysławowi Jagusz
Annie i Wojciechowi Lerka
Urszuli i Lucjanowi Gembolis
Marii Kaczmarczyk
Halinie i Piotrowi Gudowskim
Aktywnym Członkiniom stowarzyszenia
za okazaną pomoc.

Dziękujemy ponadto wszystkim tym osobom, które aktywnie włączyły się w organizację „Pikniku Rodzinnego”, poświęcając swój czas i energię. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za bezinteresowną pomoc i życzliwość. Państwa postawa jest świadectwem tego, że są ludzie dobrej woli i wielkiego serca. Głęboko wierzymy, że również w przyszłości będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie w podejmowanych przez nas inicjatywach.

Sabina Gabrysiak – Sołtys Bojszowa
Cecylia Frejno – Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Bojszowie

Bojszów, 20.06.2015 r.